Alle episoder
Cybercrime, internasjonale forbryterbander og hybrid krigføring

Cybercrime, internasjonale forbryterbander og hybrid krigføring

2019-04-11 11:32:41Z

Finansnæringen er både kritisk infrastruktur og håndterer digitale penger. Begge deler er fristende for aktører som ikke vil oss vel. Derfor har nordisk finansnæring gått sammen om et operasjonssenter i Oslo for å slå tilbake angrep og drive trussel-etterretning. Hør administrerende direktør Morten Tandle fortelle hvilke aktører som truer oss i denne utgaven av «Finanslunsj».

Finansnæringen er både kritisk infrastruktur og håndterer digitale penger. Begge deler er fristende for aktører som ikke vil oss vel. Derfor har nordisk finansnæring gått sammen om et operasjonssenter i Oslo for å slå tilbake angrep og drive trussel-etterretning. Hør administrerende direktør Morten Tandle fortelle hvilke aktører som truer oss i denne utgaven av «Finanslunsj».

Del