Alle episoder
Korona, gaver og indre Østfold

Korona, gaver og indre Østfold

2020-06-03 07:34:54Z

Snart 175 år etter oppstart er fortsatt Eidsberg Sparebank navet i lokalmiljøet. Banken er eiet av innskyterne, inntjeningen går tilbake til et lokalsamfunn som opplever vekst. Banksjefen Glenn Haglund gjester Finanslunsj og forteller om hvordan næringslivet tett på svenskegrensen har opplevet koronastegningen, digitalt Finanstilsyn og veksten i et litt bortgjemt område av Norge.

Snart 175 år etter oppstart er fortsatt Eidsberg Sparebank navet i lokalmiljøet. Banken er eiet av innskyterne, inntjeningen går tilbake til et lokalsamfunn som opplever vekst. Banksjefen Glenn Haglund gjester Finanslunsj og forteller om hvordan næringslivet tett på svenskegrensen har opplevet koronastegningen, digitalt Finanstilsyn og veksten i et litt bortgjemt område av Norge.

Del