Alle episoder
285.000 klimamålere og nye forretningsmuligheter

285.000 klimamålere og nye forretningsmuligheter

2020-11-04 07:00:14Z

Det ligger unike muligheter i det grønne skiftet for nye og gamle bedrifter. Fremtidens markeder vil etterspørre produkter og tjenester som er klimanøytrale. Det må du allerede nå planlegge for. Du vil bli målt. Og de som måler deg kan meget vel være PwC som har 285.000 ansatte globalt. I Finanslunsj med klimalederne møter du Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge og Bjørn K. Haugland som leder Skift. De lanserer også de nye kravene Skift setter til sine egne medlemmer.

Det ligger unike muligheter i det grønne skiftet for nye og gamle bedrifter. Fremtidens markeder vil etterspørre produkter og tjenester som er klimanøytrale. Det må du allerede nå planlegge for. Du vil bli målt. Og de som måler deg kan meget vel være PwC som har 285.000 ansatte globalt. I Finanslunsj med klimalederne møter du Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge og Bjørn K. Haugland som leder Skift. De lanserer også de nye kravene Skift setter til sine egne medlemmer.

Del