Alle episoder
Løsningen er mer markedsøkonomi

Løsningen er mer markedsøkonomi

2019-11-18 07:00:13Z

Er markedene i ferd med monopoliseres? Store aktører som stadig blir større gjennom oppkjøp og fordi forbrukerne velger dem, venner i politikken og reguleringer som effektivt holder nykommere ute, fører til monopoltendenser i mange markeder i USA. Er dette på vei til Europa og Norge? Kan det forklare at lønnstagerne taper kampen mot eierne når verdiskapning skal fordeles? Finanslunsj har invitert Lars Sørgard, konkurransedirektør, og Mathilde Fasting i tankesmien Civita til en prat om dette.

Er markedene i ferd med monopoliseres? Store aktører som stadig blir større gjennom oppkjøp og fordi forbrukerne velger dem, venner i politikken og reguleringer som effektivt holder nykommere ute, fører til monopoltendenser i mange markeder i USA. Er dette på vei til Europa og Norge? Kan det forklare at lønnstagerne taper kampen mot eierne når verdiskapning skal fordeles? Finanslunsj har invitert Lars Sørgard, konkurransedirektør, og Mathilde Fasting i tankesmien Civita til en prat om dette.

Del