Alle episoder
Hvordan måles økonomisk ulikhet og er vi like i Norge?

Hvordan måles økonomisk ulikhet og er vi like i Norge?

2021-04-12 03:00:00Z

Sosiale forskjeller og ulikhet seiler opp som et av de viktigste temaene i årets valgkamp. Men hvordan måler vi egentlig økonomisk ulikhet? Er Norge fortsatt et samfunn der vi er like? Er det forskjell på inntekts- og formuesulikhet i Norge? Hvordan har utviklingen vært de siste årene? Og hvordan er Norge sammenlignet med resten av Norden og verden? Fåne og Staavi tar Finanslunsj sammen med Tor Morten Normann, seniorrådgiver i Statistisk Sentralbyrå.

Sosiale forskjeller og ulikhet seiler opp som et av de viktigste temaene i årets valgkamp. Men hvordan måler vi egentlig økonomisk ulikhet? Er Norge fortsatt et samfunn der vi er like? Er det forskjell på inntekts- og formuesulikhet i Norge? Hvordan har utviklingen vært de siste årene? Og hvordan er Norge sammenlignet med resten av Norden og verden? Fåne og Staavi tar Finanslunsj sammen med Tor Morten Normann, seniorrådgiver i Statistisk Sentralbyrå.

Del