Alle episoder
Grønne bygg for fremtiden

Grønne bygg for fremtiden

2022-10-14 04:00:00Z

På verdensbasis anslår man at byggesektoren forbruker rundt 40 prosent av all energi og samtidig står for rundt 30 % av de samlede klimagassutslippene. I klimaspesialen av Finanslunsj har Bjørn Kjærand Haugland fra Skift invitert Tor Olav Mork Mørseth, daglig leder i Snøhetta Oslo, for å diskutere bærekraftige løsninger for fremtidens arkitektur. Hvordan kan vi bruke byggene våre til å produsere energi, og er verdien av estetikk undervurdert?

På verdensbasis anslår man at byggesektoren forbruker rundt 40 prosent av all energi og samtidig står for rundt 30 % av de samlede klimagassutslippene. I klimaspesialen av Finanslunsj har Bjørn Kjærand Haugland fra Skift invitert Tor Olav Mork Mørseth, daglig leder i Snøhetta Oslo, for å diskutere bærekraftige løsninger for fremtidens arkitektur. Hvordan kan vi bruke byggene våre til å produsere energi, og er verdien av estetikk undervurdert?

Del