Alle episoder
Et dypdykk i digitale sentralbankpenger

Et dypdykk i digitale sentralbankpenger

2022-12-21 05:00:00Z

De aller fleste av verdens sentralbanker utforsker nå digitale sentralbankpenger (DSP), men hva vil vi med disse pengene og hva blir konsekvensene? Kan DSP bli en ny plattform for innovasjon i offentlig sektor og bærekraftig samfunnsutvikling? Finanslunsj avrunder året med en klimaspesial, der Bjørn Kjærand Haugland i Skift har invitert Glenn Sæstad, strategisk designer i Lokalt Byrå og universitetslektor ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo.

De aller fleste av verdens sentralbanker utforsker nå digitale sentralbankpenger (DSP), men hva vil vi med disse pengene og hva blir konsekvensene? Kan DSP bli en ny plattform for innovasjon i offentlig sektor og bærekraftig samfunnsutvikling? Finanslunsj avrunder året med en klimaspesial, der Bjørn Kjærand Haugland i Skift har invitert Glenn Sæstad, strategisk designer i Lokalt Byrå og universitetslektor ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo.

Del