Alle episoder
Haaland - Samisk - NRKs svenskebot

Haaland - Samisk - NRKs svenskebot

2022-09-02 10:23:18Z

Mer Haaland - Oslo på samisk - Venstres regler - NRKs svenskebot - Fri ved sykt dyr - Lurt? ..og litt dong

Mer Haaland - Oslo på samisk - Venstres regler - NRKs svenskebot - Fri ved sykt dyr - Lurt? ..og litt dong

Del