Alle episoder
Episode 18: Sportsvaskingspesial før Newcastle-Man City

Episode 18: Sportsvaskingspesial før Newcastle-Man City

2022-08-19 12:41:32Z

Brutale regimers eierskap i fotballklubber i ligaen vi elsker setter fans, journalister og spilleres etikk og moral på prøve. Hvem eier Newcastle, Manchester City og de øvrige PL-klubbene, hva er intensjonene deres, hvorfor får de lov og hvordan skal vi forholde oss til dem og sportsvasking som fenomen? Og hva med pressens rolle? Vi tar praten og retter et kritisk blikk på tingenes tilstand. I panelet hos Jonas: John Peder Egenæs (Amnesty), Anders K Christiansen (VG) og kommentator Petter Veland.

Brutale regimers eierskap i fotballklubber i ligaen vi elsker setter fans, journalister og spilleres etikk og moral på prøve. Hvem eier Newcastle, Manchester City og de øvrige PL-klubbene, hva er intensjonene deres, hvorfor får de lov og hvordan skal vi forholde oss til dem og sportsvasking som fenomen? Og hva med pressens rolle? Vi tar praten og retter et kritisk blikk på tingenes tilstand. I panelet hos Jonas: John Peder Egenæs (Amnesty), Anders K Christiansen (VG) og kommentator Petter Veland.

Del