Alle episoder
Slikke på utsiden av en geit

Slikke på utsiden av en geit

2020-11-05 12:24:09Z

Det er vorsdag og dagens frokostgjest er Thomas Fingern Gullestad! Han er aktuell i Netflixfilmen "Kadaver". Etter ulike roller har han fått et anstrengt forhold til melkesmak, noe han utdyper i dagens sending. Han har jo boddd i USA, nærmere bestemt Los Angeles, og forteller om hvordan han trivdes der. Vi har også snakket med vår egen Ulla Rafaelsen om hvordan det er å bo alene med de nye restriksjonene. Valget i USA har også blitt sammenlignet med Eurovision!

Det er vorsdag og dagens frokostgjest er Thomas Fingern Gullestad! Han er aktuell i Netflixfilmen "Kadaver". Etter ulike roller har han fått et anstrengt forhold til melkesmak, noe han utdyper i dagens sending. Han har jo boddd i USA, nærmere bestemt Los Angeles, og forteller om hvordan han trivdes der. Vi har også snakket med vår egen Ulla Rafaelsen om hvordan det er å bo alene med de nye restriksjonene. Valget i USA har også blitt sammenlignet med Eurovision!

Del