Alle episoder
Språkfeil, plankerekord og regler i skiløypa

Språkfeil, plankerekord og regler i skiløypa

2020-02-26 09:12:34Z

I dagens sending hadde vi besøk av språkekspert Helene Uri, og lytterne kom med sine språkfeil som barn.

I dagens sending hadde vi besøk av språkekspert Helene Uri, og lytterne kom med sine språkfeil som barn.

Del