Alle episoder
Stor tissefant, jernteppe og spørretime

Stor tissefant, jernteppe og spørretime

2023-03-15 12:07:43Z

Stortingsrepresentant ble til stor tissefant i gårsdagens Dagsnytt 18, hjerneforsker Ole Petter Hjelle forteller hva som skjer når vi får jerneteppe og frokost-gjengen har sin egen spørre-time.

Stortingsrepresentant ble til stor tissefant i gårsdagens Dagsnytt 18, hjerneforsker Ole Petter Hjelle forteller hva som skjer når vi får jerneteppe og frokost-gjengen har sin egen spørre-time.

Del